Το κόστος πιστοποίησης ενός συστήματος ποιότητας και ασφάλειας διαφοροποιείται με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης που το εφαρμόζει. Επικοινωνήστε μαζί μας για μία εξειδικευμένη οικονομική προσφορά.

Κόστος Πιστοποίησης

 • Πιστοποίηση HACCPCodex Alimentarius: από 300€ / έτος
 • Πιστοποίηση ISO 22000: από 600€ / έτος
 • Πιστοποίηση ISO 9001: από 500€ / έτος
 • Πιστοποίηση ISO 14001: από 500€ / έτος
 • Πιστοποίηση ISO 45001: από 500€ / έτος
 • Πιστοποίηση ISO 27001: από 600€ / έτος
 • Πιστοποίηση ISO 22301: από 600€ / έτος
 • Πιστοποίηση KOSHER: από 950€ / έτος
 • Πιστοποίηση HALAL: από 1700€ / έτος

Σε συνδυασμό με την Πιστοποίηση του συστήματος σας, σας παρέχουμε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης της μελέτης ISO που εφαρμόζει η επιχείρηση σας σε συνεργασία με έμπειρους και καταρτισμένους συμβούλους και μελετητές.

Κόστος Μελέτης και Ετήσιας Υποστήριξης

 • Μελέτη HACCP: από 400€ και ετήσια υποστήριξη: από 100€ / έτος
 • Μελέτη ISO 22000: από 600€ και ετήσια υποστήριξη: από 200€ / έτος
 • Μελέτη ISO 9001: από 500€ και ετήσια υποστήριξη: από 100€ / έτος
 • Μελέτη ISO 14001: από 400€ και ετήσια υποστήριξη: από 100€ / έτος
 • Μελέτη ISO 45001: από 400€ και ετήσια υποστήριξη: από 100€ / έτος
 • Μελέτη ISO 27001: από 500€ και ετήσια υποστήριξη: από 100€ / έτος

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Κόστος Πιστοποίησης Συστημάτων Συστημάτων HACCP - ISO

Βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας και ασφάλειας είναι η κατάλληλη συγγραφή της μελέτης, δομημένη με γνώμονα τις ανάγκες της επιχείρησης και τη μεθοδολογία λειτουργίας αυτής. Με τακτικό πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων και την κατάλληλη καθοδήγηση και άμεση επικοινωνία, η τήρηση ενός συστήματος HACCP / ISO μετατρέπεται σε αναγκαίο εργαλείο διεκπεραίωσης των εργασιών, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη επιχείρηση και σύμφωνα και με τις επιταγές της νομοθεσίας. Με δεδομένη τη συνεχή εξέλιξη και τροποποίηση της νομοθεσίας, ένας κατάλληλος σύμβουλος σας επιτρέπει να είστε πάντα ενήμεροι και άρτια προετοιμασμένοι.

Επιπλέον, η Πιστοποίηση ενός συστήματος ποιότητας και ασφάλειας προσδίδει υπεραξία στην επιχείρηση και διευρύνει τους ορίζοντες για εγχώριες συνεργασίες αλλά και επιτρέπει την εξαγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, επιτυγχάνονται σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες σας καθώς η Πιστοποίηση λειτουργεί ως εγγύηση για τον έλεγχο της ποιότητας και τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται. Αυτά τα οφέλη επεκτείνονται και σε τομείς όπως η μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς από την εφαρμογή του συστήματος που ακολουθείται προκύπτει εξοικονόμηση των πόρων (μείωση κατανάλωσης ενέργεια, νερού, απορρυπαντικών, καταμερισμός εργασίας και αρμοδιοτήτων, καλύτερη συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.).

Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι υψίστης σημασίας για μία εγγυημένη Πιστοποίηση σε μια σύγχρονη επιχείρηση.

elEL