Σήμανση Gluten Free

Η πιστοποίηση χωρίς γλουτένη είναι μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των καταναλωτών με κοιλιοκάκη και άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τη γλουτένη, επιβεβαιώνοντας ότι ένα τρόφιμο, ποτό ή συμπλήρωμα πληροί αυστηρά πρότυπα για την ασφάλεια χωρίς γλουτένη. Διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι υπάρχει εποπτεία τρίτου μέρους που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των διεργασιών και των αξιώσεων χωρίς γλουτένη του κατασκευαστή. Οι σφραγίδες πιστοποίησης διευκολύνουν την αναγνώριση ασφαλών και αξιόπιστων προϊόντων. Τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί χωρίς γλουτένη τυπικά φέρουν μια σήμανση Gluten Free στην ετικέτα, έτσι οι πελάτες με κοιλιοκάκη και άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τη γλουτένη μπορούν γρήγορα και εύκολα να αναγνωρίσουν το σύμβολο και να γνωρίζουν ότι το προϊόν έχει λάβει έγκριση.

(ΕΕ) αριθ. 828/2014

elEL