ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕ ΙΣΧΥ

CLEAN WATER ΙΚΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

ISO 9001:2015

για το πεδίο εφαρμογής:

Υπηρεσίες απολύμανσης νερού, προμήθεια χημικών απολύμανσης, προμήθεια υδραυλικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αρ. Πιστοποιητικού: CC/22011001-1
Ημ/νία έκδοσης: 10 Ιανουαρίου 2022
Ισχύει έως: 09 Ιανουαρίου 2025