ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕ ΙΣΧΥ

CLEAN WATER ΙΚΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ISO 14001:2015

για το πεδίο εφαρμογής:

Υπηρεσίες απολύμανσης νερού, προμήθεια χημικών απολύμανσης, προμήθεια υδραυλικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αρ. Πιστοποιητικού: CC/22011002-1
Ημ/νία έκδοσης: 10 Ιανουαρίου 2022
Ισχύει έως: 09 Ιανουαρίου 2025